REKLAMACIJA KUPLJENIH PROIZVODA U SLUČAJU MATERIJALNOG NEDOSTATKA

U slučaju da kupljeni proizvod ima materijalni nedostatak ili se on pojavi unutar roka od 6 mjeseci od kupnje proizvoda, potrošač ima pravo na reklamaciju, prema čl.5 Zakona o zaštiti potrošača te čl.400. Zakona o obveznim odnosima, uz predočenje računa!

Ukoliko su ti nedostaci vidljivi, kupac mora u roku od 8 dana obavijestiti prodavatelja o uočenom nedostatku, osim ako se radi o potrošačkim ugovorima (primjerice, kupoprodaje ili ugovora o organiziranju putovanja) gdje je rok za obavijest prodavatelju 2 mjeseca od kada je nedostatak uočen, do najviše 2 godine od prijelaza rizika na kupca! U slučaju da se radi o skrivenom nedostatku, rok za priopćenje nedostatka trgovcu je 2 mjeseca od otkrivanja, odnosno najviše 2 godine od prijelaza rizika na kupca.

Prodavatelj zamjenu robe ne smije uvjetovati povratom ambalaže, budući da je prema čl. 14. Zakona o zaštiti potrošača istu dužan zadržati, ukoliko to potrošač zatraži.